Algemene Voorwaarden

1. REGISTRATIE EN KOOPOVEREENKOMST

1.1 De klant kan producten bestellen. Voor registratie en bestelling gelden de door Kuperus Hengelsport vastgestelde en aan de klant bekend gemaakte procedures.

 

2. KOOPOVEREENKOMST

2.1 Kuperus Hengelsport spreekt van een koopovereenkomst na plaatsing van de order op onze internet website. Ter bevestiging sturen we u een email met daarin de factuur (inclusief 19% BTW en verzendkosten) en adres gegevens zoals u dat heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de klant. Mocht u toch nog een fout ontdekken in uw order laat het ons dan binnen 24 uur weten.

Per telefoon: 0594-514166

Per e-mail:  info@kuperushengelsport.nl

 

3. PRIJZEN EN INFORMATIE

3.1 Alle prijzen op de website van Kuperus Hengelsport (www.kuperushengelsport.nl) zijn in euro's en inclusief 21% BTW.

3.2 Alle prijzen op de website van Kuperus Hengelsport kunnen op ieder moment wijzigen.

3.3 Alle prijzen op de website van Kuperus Hengelsport zijn op programmeer-, typ- en andere fouten voorbehouden.

 

4. CONTRACT PER E-MAIL

4.1 Een contract per e-mail is gewoon rechtsgeldig, tenzij de wet andere eisen aan het contract stelt of als partijen iets anders zijn overeenkomen.

 

5. KOOP OP AFSTAND

5.1 Bij verkoop op afstand (telefoon en internet) dient Kuperus Hengelsport het bestelde product(en) te leveren binnen dertig dagen, tenzij Kuperus Hengelsport met u als klant iets anders heeft afgesproken. Indien Kuperus Hengelsport merkt dat zij u niet op tijd kan leveren, stelt Kuperus Hengelsport u als klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte. Als Kuperus Hengelsport u niet binnen dertig dagen heeft geleverd, dan mag u als klant afzien van de koop. Kuperus Hengelsport zal dan direct het verschuldigde aankoop bedrag aan u terug betalen.

 

6.  BETALINGSWIJZE

6.1 De klant zal alle bedragen die hij in verband met bestellingen aan Kuperus Hengelsport verschuldigd is op een door Kuperus Hengelsport vastgestelde betalingswijze voldoen, binnen de daartoe vastgestelde (of nader overeengekomen) termijn. In het algemeen geldt vooruitbetaling per bank aan Kuperus Hengelsport te Leek. De betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders is overeengekomen, en kan op de volgende manieren:

- Overboeken op een door Kuperus Hengelsport aangegeven rekeningnummer (vooruit betalen)

- Betalen via IDEAL (geen transactie kosten)

- Betalen met credit card via PayPal

- Betalen onder rembours (betalen bij aflevering aan een medewerker Post NL)

Voor de verzendtarieven verwijzen wij u naar de uitgebreide informatie over verzenden en betalen op deze website: http://www.kuperushengelsport.nl/informatie/verzenden-a-betalen

 

7. VERVOER EN AFLEVERING

7.1 Kuperus Hengelsport draagt het risico van beschadiging of verlies van de producten tot het moment van aflevering van de zending aan het overeengekomen adres.

7.2 Indien aflevering op het overeengekomen adres niet mogelijk blijkt te zijn, zal Kuperus Hengelsport de zending in overeenstemming met de voor de zending geldende procedure behandelen en de klant daarover informeren.

7.3 De aansprakelijkheid van Kuperus Hengelsport met betrekking tot de door de klant geleden schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van een bestelling is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat Kuperus Hengelsport de klant verschuldigd is, wanneer de bestelling volgens afspraak zou zijn uitgevoerd.

 

8. RETOURZENDINGEN

8.1 Voor weigering en retour zenden van een zending gelden de door Kuperus Hengelsport met de klant overeengekomen procedures.

8.2 Weigering of retourzending is mogelijk wanneer de inhoud van de zending niet in overeenstemming is met de bestelling of de verpakking van de zending beschadigd is.

8.3 Retourzending zal steeds binnen 8 dagen na aflevering moeten plaatsvinden.

8.4 Indien de klant ten onrechte gebruik maakt van het recht op retourzending, heeft Kuperus Hengelsport het recht alle hiermee gepaard gaande kosten aan de klant in rekening te brengen. Beschadiging of verlies van producten tijdens retourzending is voor rekening en risico van de klant.

 

9. BIJZONDERE RECHTEN VAN KUPERUS HENGELSPORT

9.1 Kuperus Hengelsport heeft het recht de voorwaarden en de tarieven met betrekking tot de producten te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden en tarieven zullen niet van toepassing zijn op bestellingen, die voor de invoering van de wijziging zijn gedaan.

 

10. BIJZONDERE RECHTEN VAN DE KLANT

10.1 In Nederland geldt een wettelijk vastgestelde zichttermijn van 7 dagen na levering. Binnen deze termijn kan de koopovereenkomst zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Dit kan schriftelijk, per telefoon of per e-mail door de klant worden aangegeven. Retourzendingen worden geaccepteerd wanneer het product in de originele en gesloten verpakking wordt geretourneerd. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant. Kuperus Hengelsport zal het betaalde bedrag minus verzendkosten binnen 2 weken retourneren op het door de klant aangegeven rekeningnummer.

10.2 Indien u een bestelling wenst te annuleren dan is dit mogelijk als het artikel nog niet door Kuperus Hengelsport is verzonden. Kuperus Hengelsport zal het door u betaalde bedrag binnen 2 weken terugstorten op uw rekeningnummer.

10.3 Indien bij ontvangst het product een gebrek blijkt te vertonen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering te retourneren. Kuperus Hengelsport zal dan zo spoedig mogelijk zorg dragen voor een kostenloze vervanging van het product. De verzendkosten worden in dit geval aan uw vergoed.

10.4 Kuperus Hengelsport heeft het recht om een retourzending te weigeren wanneer het product is geopend, de inhoud van de zending niet in overeenstemming is met de bestelling of wanneer de verpakking is beschadigd of de retourzending niet voldoende is gefrankeerd.

 

111. PRIVACY

11.1 Kuperus Hengelsport werkt aan de bescherming van uw privacy op het internet. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Kuperus Hengelsport. De inhoud van ons privacybeleid kan aan verandering onderhevig zijn, daarom is het aan te raden de voorwaarden door te nemen telkens wanneer u onze website bezoekt. Kuperus Hengelsport is verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens die u aan ons opgeeft zoals b.v. naam, adres, geboortedatum en e-mail adres. De gegevens worden opgeslagen binnen de administratie van Kuperus Hengelsport.

11.2 Kuperus Hengelsport is eigenaar van de gelijknamige website www.kuperushengelsport.nl en zal gegevens van de klant niet aan derden ter beschikking stellen.

 

12. ANNULERINGSKOSTEN

12.1 Kuperus Hengelsport brengt geen annuleringskosten in rekening.

 

13. GARANTIE

13.1 Kuperus Hengelsport garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties in de webwinkel. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

13.2 Gebreken die aan een besteld artikel ontstaan zijn, door normaal en vakkundig gebruik, zal door Kuperus Hengelsport op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantie periode van een maand gratis worden vergoed of in overleg worden vervangen voor een nieuw deugdelijk product. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Kuperus Hengelsport eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs te kiezen. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 werkdagen uiterlijk een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Kuperus Hengelsport of het artikel vervangen wordt.

13.3 Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant. Kuperus Hengelsport is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer of het zoek raken van het pakket tijdens het transport.

 

14. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

14.1 Op alle overeenkomsten met Kuperus Hengelsport is Nederlands recht van toepassing.

Wat is dit? Vink "Onthoud mij" om uw winkelwagen op deze computer te raadplegen, ook als u niet ingelogd bent.